Kenshusei

Lista de Kenshuseis brasileiros de Wakayama

Clique nos nomes sublinhados para conhecer um pouco da história dos kenshueis.

1978

Silvio Sei Maeda

Nelson Michio Uetsubo

Sergio Akira Kokumai

Toshiko Akai

Cecilia Harumi Ida

1979

Lucia Midori Ochiai

Elisa Uemura

Elza Sumiko Miyai

Paulo Eiji Kato

1980

Afonso Toshiaki Uemura

Minoru Kishi

Seiko Kakehashi

Noemi Naomi Hiraishi

Miriam Reiko Yanase

1981

Elza Yumiko Mio

Oswaldo Haruo Nakata

Shiro Kawauchi

Masamichi Nakamine

Nelson Masahiro Minami

1982

Takeshi Sakanaka

Clara Massae Minami

Cecilia Miwa Hanada

Amelia Mariko Morishita

Rosa Kazumi Hoshino

1983

Roberto Enomoto

Roberto Sakamoto

Nilson Tamaki

Mario Masago

Edson Kaoru Miyai

1984

Flavio Takeda

Neusa Kyoko Soetani

Emilia Fukiko Naya

Massaaki Ozaki

1985

Sotoya Takagi

Tetsuya Takada

Kenji Sakamoto

Ken Ando

1986

Jorge Minoru Itani

Shoichi Shoyama

Tereza Terumi Taniguchi

Edna Mayumi Tanigami

1987

Kazuyoshi Shimizu

Paulo Umeda

Marcio Shimomoto

1988

Carlos Mori

Eliza Higashi

Geni Nishikawa

1989

Carlos Higashi

Emilio Carlos Kita

Monica Hashizume